مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها
پیوندها
آسیب شناسی ایران   انجمن علمی اسیب شناسی ایران
آموزش پرستاری   انجمن علمی پرستاری ایران
اخلاق پزشکی   گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
ارمغان دانش   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد
اصول بهداشت روانی   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اعتیاد و سلامت   دانشگاه علوم پزشکی کرمان
افق توسعه آموزش پزشکی   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
افق دانش   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
امداد و نجات   موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)   پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی (ابن‌سینا)
بهداشت و توسعه   دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بهداشت و ایمنی کار   انجمن علمی بهداشت کار ایران
بیمارستان   انجمن علمی اداره امور بیمارستانها دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیماریهای پوست   انجمن متخصصین پوست و امیزشی ایران
بیماریهای پستان ایران   جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران
بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران   دکتر علی اکبر ولایتی
بینا   بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
بیهوشی و درد   انجمن رژیونال انستزی و درد دانشگاه علوم پزشکی تهران
پایش   جهاد دانشگاهی
پرستاری و مامایی جامع نگر (دو فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان)   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان
پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)   دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
پژوهش پرستاری   انجمن علمی پرستاری ایران
پژوهش در پزشکی   دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
پژوهش در علوم پزشکی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان اصفهان
پژوهش در علوم توانبخشی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان
پژوهش و سلامت (JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH)   مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
پژوهنده   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی
پوست و زیبایی   مرکز اموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشکی تهران
پیاورد سلامت   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران
تاریخ پزشکی   مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، گروه تاریخ پزشکی
تازه های علوم شناختی   دکتر سید کمال خرازی
تحقیق در علوم دندانپزشکی   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد دندانپزشکی
تحقیقات علوم رفتاری   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اصفهان
تحقیقات نظام سلامت   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان اصفهان
تحقیقات کیفی در علوم سلامت   دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تنفس   مرکز اموزشی-پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی، دانشگاه شهید بهشتی
توانبخشی   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
توانبخشی نوین   دانشگاه علوم پزشکی تهران
توسعه آموزش در علوم پزشکی   دانشگاه علوم پزشکی زنجان
توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی   دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان
توسعه ی آموزش جندی شاپور   معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
جنتاشاپیر   معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
حسابداری سلامت   دانشگاه علوم پزشکی شیراز
حقوق پزشکی   دکتر محمود عباسی
حکیم   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
حکیم سید اسماعیل جرجانی   دانشگاه علوم پزشکی گلستان
حیات   دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامایی
خون   مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
دانشور   دانشگاه شاهد
دندانپزشکی کودکان ایران   دکتر مجتبی وحید گلپایگانی
رستمینه   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی زابل
روان پرستاری   انجمن علمی پرستاری ایران
ژنتیک در هزاره سوم   دکتر محمد حسن کریمی نژاد
سالمند   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سلامت کار ایران   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران
سلامت و محیط ایران   انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سلامت و بهداشت اردبیل   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
شنوایی شناسی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران
طب انتظامی   دفتر تحقیقات کاربردی بهداری کل ناجا
طب جانباز   پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
طب جنوب   معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی بوشهر
طب سنتی اسلام و ایران   فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
طب کار   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد
طب مکمل   دانشکده پرستاری اراک
طب و تزکیه   دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت اموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
طب توانبخشی   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طلوع بهداشت   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد
علوم آزمایشگاهی   دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)   دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم دارویی   دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علوم غذایی و تغذیه   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
علوم بهداشتی جندی شاپور (JENTASHAPIR JOURNAL OF HEALTH SCIENCES)   دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علوم پزشکی صدرا   کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم   دانشگاه علوم پزشکی جهرم
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی سبزوار
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد پزشکی تهران
فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران   انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
فقه پزشکی   مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، گروه فقه پزشکی
فیزیولوژی و فارماکولوژی   انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
فیض   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کاشان
قرآن و طب   مرکز قرآن و عترت
کومش   دانشگاه علوم پزشکی سمنان
گام های توسعه در آموزش پزشکی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمان
گوارش   انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
گیاهان دارویی   جهاد دانشگاهی
لیزر پزشکی   معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
مجله آریا   مرکز تحقیقاتی قلب و عروق اصفهان
مجله اپیدمیولوژی ایران   انجمن علمی اپیدمیولوژیست ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه   انجمن انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی   مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی
مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی   مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران
مجله ایرانی نظریه پردازی در علوم پزشکی   دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله بیماریهای کودکان ایران   دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مجله پزشکی هرمزگان   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی هرمزگان
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز   دانشگاه علوم پزشکی تبریز- معاونت پژوهشی
مجله پزشکی هسته ای ایران   دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله پژوهشی دندانپزشکی   مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دکتر ترابی نژاد
مجله تحقیقات پزشکی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی زاهدان
مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران   انجمن جراحان ارتوپدی ایران
مجله چشم پزشکی ایران   انجمن چشم پزشکی ایران
مجله دانش و تندرستی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی   دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی-دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه   دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
مجله دانشکده پزشکی   دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان   دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد   دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش)   (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان مرکزی (اراک
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی خراسان شمالی
مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا   دانشگاه علوم پزشکی فسا
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم   دانشگاه علوم پزشکی قم
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود)   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمانشاه
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)   دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان گیلان
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد
مجله دانشکده پزشکی اصفهان   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اصفهان
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان فارس
مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران)   جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران
مجله زنان مامایی و نازایی ایران   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله طب نظامی   دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
مجله علمی پزشکی قانونی   سازمان پزشکی قانونی کشور
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران   دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل   دانشگاه علوم پزشکی بابل
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان ایلام
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان   دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی - درمانی‌ استان‌ زنجان‌
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   مدیریت امور تحقیقات و اطلاع رسانی پزشکی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   دانشگاه علوم پزشکی گرگان
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی بیرجند
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی همدان
مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران   سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مجله علوم پایه پزشکی ایران   دانشگاه علوم پزشکی خراسان
مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)   دانشگاه تربیت مدرس
مجله علوم تشریح ایران   انجمن علوم تشریح ایران
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران   انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران   پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی
مجله فیزیک پزشکی ایران   انجمن فیزیک پزشکی ایران
مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران   انجمن علمی میکروب شناسی ایران
مجله نوزادان ایران   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله پزشکی کوثر   دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمان
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی رفسنجان
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهرکرد
مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)   دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران)   پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)   دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله علمی پزشکی جندی شاپور   دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مدیریت ارتقای سلامت   انجمن علمی پرستاری ایران
مدیریت اطلاعات سلامت   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان اصفهان
مدیریت پرستاری   سازمان نظام پرستاری ایران و دانشگاه تربیت مدرس
مدیریت سلامت   دانشگاه علوم پزشکی تهران
مراقبت مبتنی بر شواهد   دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
مراقبت های نوین   دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات - بهداشتی درمانی بیرجند
مراقبت بیماریهای مزمن جندی شاپور (JUNDISHAPUR JOURNAL OF CHRONIC DISEASE CARE)   دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد
مطالعات تاریخ پزشکی (journal of research on history of medicine)   دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مطالعات ناتوانی   دانشگاه علوم پزشکی تهران
نسیم دانش (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان)   دانشکده پرستاری و مامایی همدان
نشریه پرستاری ایران   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران
نشریه جراحی ایران   جامعه جراحان ایران
نشریه دانشکده پرستاری و مامایی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی
یاخته   پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی
یافته   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی لرستان