مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «موجک سیملت2» ثبت شده است

چکیده مقاله

در ا ین مقاله روش جدیدی برای استخراج ویژگی از تصویر عنبیه با استفاده از تبدیل موجک سیملت نوع 2، برای طراحی سیستمهای تعیین هویت ارائه شده است. در ابتدا، بررسی روی دقت سه سطح از ضرایب تبدیل موجک (CV-CH-CD) صورت گرفته است. در مرحله بهبود کیفیت، روش ک لا سیک فیلتر وینر و یک روش جدید که ترکیبی از تعدیل کنتراست (adjust) و فیلتر میانگین است، استفاده می شوند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بردار ویژگی شامل مجموع دو سط ح CH و CV با اعمال تعدیل کنتراست و فیلتر میانگین در مرحله بهبود کیفیت، دارای بیشترین دقت می باشد . برای مقایسه نهایی، بردار ویژگی تصویر ورودی با بردار ویژگی تک تک تصاویر موجود در پایگاه داده مقایسه شده و از روی میزان شباهت دو کد، تشخیص هویت صورت می گیرد .نتایج بدست آمده بیان کننده کارایی الگوریتم می باشد. متن کامل مقاله